Tipy pro vaše podnikání

Víte, že...
 • ...AXIGON sdružuje 10 000 malých a středních firem do Nákupní aliance?
 • ...roční obrat naší Nákupní aliance je 500 mil Kč?
 • ...díky tomu se naši jednotliví členové nemusí zavazovat k nějakým minimálním odběrům ani na dobu určitou?
 • ...výhody Nákupní aliance jsou dostupné okamžitě a dlouhodobě

Jak získat zpět DPH za tankování v zahraničí?

26.06.2014

Přihlásit se k odběru tipů a novinek

Daně činí značnou část z ceny paliva. Český plátce DPH si ale nemůže odečíst DPH z platby za pohonné hmoty, které pořídil u čerpací stanice v zemi EU, jelikož místem plnění není Česká republika. Můžete ale požádat o vrácení daně zaplacené v jiném členském státě.

Existují v zásadě tři způsoby:
 • všechno si vyřídit individuálně,
 • uschovávat doklady a předávat je specializované agentuře, anebo…
 • mít tankovací karty pro klienty AXIGONU a dostávat DPH automaticky zpátky, aniž byste se tím vůbec museli zabývat.

Pokud jste dostatečně odvážní, obrnění trpělivosti a máte dostatek času, abyste o vracení DPH žádali sami, můžou se vám hodit níže uvedené informace. Pokud se ale raději chcete věnovat svému podnikání a nechat si vracet DPH ze zahraničí, aniž byste pro to museli cokoli dělat, pak můžete přeskočit prvních 6 odstavců a podívat se na sekci Automatické vracení DPH.

Základní podmínky pro vrácení DPH ze zahraničí

Abyste mohli získat DPH za nákup pohonných hmot v zahraničí, musíte splňovat tyto podmínky:

 • Musíte být registrovaní jako plátce DPH v ČR.
 • Tankování musí proběhnout do vozu, který využíváte k podnikání.
 • Nesmíte být registrovaní jako plátce DPH ve státu, který by DPH měl vrátit.  

Existuje minimální nárokovaná částka DPH na jednu žádost?

 • Při vyúčtování za celý rok je limit DPH k vrácení 50 EUR.
 • Pokud se podává žádost za období kratší než jeden rok, činí minimální výše nárokovatelné DPH 400 EUR.

Jaké jsou lhůty na vrácení DPH?

 • Obecné lhůty v rámci EU vycházejí ze Směrnice Rady 2008/9/ES a její implementace do národních předpisů k vracení DPH.
 • Zahraniční úřady mají základní lhůtu na posouzení žádosti 4 měsíce. Při výzvě k doplnění informací nebo doložení dokladů se lhůta prodlužuje o 2 měsíce. Maximální celková lhůta je omezena na 8 měsíců.
 • Po kladném rozhodnutí o žádosti má daný úřad lhůtu 10 pracovních dnů na připsání vrácené částky.

Vratka DPH a účetnictví

 • Vrácená DPH se českým finančním úřadům neodvádí, tvoří mimořádný příjem firmy.
 • Obdrženou částku DPH je možné zaúčtovat na konci roku jako dohadnou položku a po jejím obdržení ji zaúčtovat jako výnos.  

Kdy lze o vrácení DPH žádat?

 • O vrácení DPH můžete žádat čtvrtletně, anebo jednou ročně.
 • Žádost se může vztahovat i na období kratší než 3 kalendářní měsíce v případě, kdy toto období představuje zbytek kalendářního roku.
 • O vrácení DPH lze žádat kdykoli v průběhu roku, nejpozději však do 30. 9. roku následujícího. Nejzazší termín pro rok 2015 je tedy 30. září 2016.

Jak můžete sami požádat o vrácení DPH?

 • Pouze elektronicky, a to prostřednictvím daňové správy státu usazení žadatele.
 • Budete potřebovat elektronický podpis a přístup do aplikace, který získáte na základě „Žádosti o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech“.
 • Uvedená žádost je k dispozici v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (pro přístup samozřejmě zase potřebujete elektronický podpis).
 • Zde najdete vstupní stránku aplikace: Vracení DPH v rámci EU

Automatické vracení DPH

 • Pro automatické vracení DPH za tankování v zahraničí vám stačí jediná věc – tankovací karty euroShell Card pro klienty AXIGONU s aktivovanou službou vracení DPH.
 • Pokud ji ještě nemáte, můžete si ji vyžádat na bezplatné lince 800 900 501 nebo na podpora@axigon.cz.
 • Pak už stačí jenom tankovat a o zbytek se postaráme my.

Vrátíme vám DPH z 17 evropských zemí

Vracení DPH z tankování PHM v zahraničí dle typu vozu a místa tankování
Stát Nákladní nad 3,5 t (Kategorie N2, N3) Nákladní do 3,5 t
(Kategorie N1)
Osobní do 3,5 t
(Kategorie M1)
Německo ano ano ano
Slovensko ano ano ano
Belgie ano pouze 50 % z DPH pouze 50 % z DPH
Bulharsko ano ne ne
Dánsko ano ne ne
Francie ano pouze 50 % z DPH pouze z nafty pouze 50 % z DPH pouze z nafty
Nizozemsko ano ano ano
Irsko pouze z nafty pouze z nafty pouze z nafty
Itálie ano pouze 40 % z DPH pouze 40 % z DPH
Lucembursko ano ano ano
Maďarsko ano ne ne
Norsko ano ne ne
Portugalsko ano ne ne
Slovinsko ano ne ne
Španělsko ano ano ano
Švédsko ano ano ano
Velká Británie ano ano ano


Žádná administrativa pro vás

 • Vracení DPH pro členy AXIGONU v celé Evropě zajišťuje společnost Madison – jedna z předních společností v Evropě zaměřených na tuto oblast.
 • Ve státech, ve kterých je to možné, získáte zpět DPH nejen z nákupu pohonných hmot, ale z celého nákupu, který jste uhradil s euroShell Card. 
 • Ze států, ve kterých objemy tankování budou příliš nízké, se DPH vrací jednou za rok. S kvartálním vracením lze předběžně počítat z Německa a Slovenska. 
 • Vrácená částka DPH je ponížená o 6% poplatek za vyřízení.

Pokud se rozhodnete pro „bojovku“ a o vrácení DPH budete žádat napřímo, přejeme pevné nervy a hodně zábavy. Pokud chcete využívat tankovací kartu euroShell Card pro klienty AXIGONU, ze které vám DPH vrátíme automaticky, volejte na bezplatnou linku 800 900 501 nebo nám napište na e-mail: info@axigon.cz.

Vy podnikáte, my se staráme.
Váš AXIGON

 

Přihlásit se k odběru tipů a novinek


 

 

 

 

Tankovací karty

uzivatel_zmena_prihlaseni